Tag: khai thác

Chuyển nhượng quyền khai thác sân bay thế nào?

Đồng thời, trong trường hợp khi cần thiết Nhà nước có quyền trưng mua, trưng dụng tài sản của các doanh nghiệp để phục vụ mục tiêu ...

Vietnam Airlines muốn giành quyền khai thác nhà ga T1 Nội Bài

Tương tự theo đại diện của Vietnam Airlines, nếu được chấp thuận nhưỡng quyền, hãng có chủ động trong khai thác, nâng cao dịch vụ ...
2 / 2 POSTS