Tag: khảo sát

Chuyên gia Mỹ sang Việt Nam khảo sát mắc-ca

Chuyên gia Mỹ sang Việt Nam khảo sát mắc-ca

Đoàn chuyên gia thăm vườn mắc-ca 5 năm tuổi, trồng xen với cà phê và sầu riêng tại xã Ninh Trường (Đức Trọng, Lâm Đồng) - Ảnh: Vi ...
1 / 1 POSTS