Tag: khó khăn kép

Ngành cao su: Khó khăn kép

Tuy nhiên, hiện giá cao su đang bán ở mức gần sát với giá thành, trong khi đó, thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện nay một số tỉnh c ...
1 / 1 POSTS