Tag: khu công nghiệp

Nhiều khu công nghiệp vắng khách bị thu hồi

Ngoài ra, một số trường hợp khác vẫn đang trong quá trình xử lý, như khu công nghiệp Long Sơn (1. 250ha) đã được điều chỉnh giảm x ...
1 / 1 POSTS