Tag: kinh tế cửa khẩu

Kinh tế cửa khẩu “hấp hối”

. Quyết định 1531 đặt ra mục tiêu xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu tại các khu vực biên giới theo hướng hiện đại, đồng bộ, trở th ...
1 / 1 POSTS