Tag: ký kết

‘FTA giữa EU và Việt Nam sẽ sớm được ký kết’

Đánh giá cao kết quả các vòng đàm phán gần đây, ông Bernd Lange khẳng định EU luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ...
1 / 1 POSTS