Tag: lập quy hoạch xây dựng

Dự án nhà ở dưới 5 ha không phải lập quy hoạch xây dựng

Dự án nhà ở dưới 5 ha không phải lập quy hoạch xây dựng

. Đặc biệt, theo quy định của Chính phủ, trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ...
1 / 1 POSTS