Tag: mã ngành

DN lại phải khai mã ngành: Bước lùi 10 năm?

. Còn phương án thứ nhất được đánh giá là chưa hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đi ngược lại tinh thần cũng như không thể hi ...
1 / 1 POSTS