Tag: muốn mua

Chủ đầu tư Tràng Tiền Plaza muốn mua sân bay Phú Quốc

“Bầu” Hiển muốn mua lại sân bay Phú QuốcSong HàDoanh nghiệp tư nhân đầu tiên muốn mua lại sân bay Phú Quốc, sau khi Bộ Giao thông ...
1 / 1 POSTS