Tag: năm 2020 việt nam sẽ

Năm 2020: Việt Nam sẽ có 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

. Về quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Quyết định nêu rõ Các vùng sản xuất càphê ứng dụng công nghệ cao tập trung ...
1 / 1 POSTS