Tag: ngân hàng

Ngân hàng ngoại đôn đáo tìm khách nội

Đợt 8/3 vừa rồi, nhiều nhân viên tư vấn của Ngân hàng HSBC không ngần ngại khệ nệ hoa, quà, gấu bông đến văn phòng của các tập đoà ...

Ngân hàng Nhà nước: Chưa cần điều chỉnh tỷ giá

Do đó, đề xuất tăng tỷ giá để tăng sức cạnh tranh của xuất khẩu Việt Nam với các nước bạn hàng lại được đặt ra. Tuy nhiên, theo tí ...

Ngân hàng chạy đua theo chuẩn Basel II

"Sau thời gian thực hiện Basel II, khung quản trị rủi ro của VIB đang tiệm cận với các ngân hàng quốc tế, giúp chúng tôi có cơ sở ...

Nhân sự cấp cao lần lượt bỏ nghề ngân hàng

Bà Chân Phương cũng chỉ ra rằng việc không có thực quyền trong ngân hàng Việt Nam cũng khiến nhiều người giỏi không còn mặn mà. Bà ...

Fitch: Hợp nhất ngân hàng có lợi cho Việt Nam

Trong một thông báo vừa được công bố, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch nhận xét kế hoạch sáp nhập trong ngành của Ngân hàng Nhà nước ...
5 / 5 POSTS