Tag: nhà máy đóng tàu ba son

Hàn Quốc đề nghị đầu tư vào khu đất nhà máy đóng tàu Ba Son

Lãnh đạo Thành phố cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố khẩn trương hướng dẫn Tập đoàn EUNSAN và OUE (Hàn Quốc) quy trình, ...
1 / 1 POSTS