Tag: nhà máy nhiệt điện

Cảng chuyên dụng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2: Vì sao chậm tiến độ?

Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng bến neo đậu cũ đã chậm 8 tháng, sau 15 cuộc họp vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Bến neo đậu ...
1 / 1 POSTS