Tag: nhà thầu

Bộ trưởng Thăng ra tối hậu thư với nhà thầu Lotte

Tại sao trong cùng một điều kiện thời tiết như vậy, các nhà thầu ở những gói thầu khác đảm bảo tiến độ, mà chỉ riêng Lotte chậm? T ...
1 / 1 POSTS