Tag: nhân viên

Nhân viên phục vụ Sài Gòn kiếm hơn chục triệu mỗi tháng

Dù lương vài ba triệu đồng, khá nhiều nhân viên ngành dịch vụ vẫn đạt mức thu nhập 8-10 triệu đồng trở lên, tương đương thậm chí c ...
1 / 1 POSTS