Tag: nhập siêu

Giá dầu sụt mạnh đang “giúp” nhập siêu quay lại Việt Nam

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2015, với kim ngạch ...
1 / 1 POSTS