Tag: nhượng quyền khai thác sân bay

Nhượng quyền khai thác sân bay: Các bộ, ngành còn băn khoăn

. Bên cạnh đó, với đề xuất của Bộ GTVT là nhượng quyền khai thác sân bay Phú Quốc để có vốn xây dựng sân bay Long Thành, Bộ Tài ch ...
1 / 1 POSTS