NLG: Bàn giao căn hộ EHome, lãi quý 1 gần 35 tỷ đồng

Trên 20.000 tỷ đồng cho “cây tỷ đô” tại Tây Nguyên
5-10 nghìn tỷ đồng cho mắc-ca Lâm Đồng các năm tới
FLC xây tổ hợp resort 3.500 tỷ đồng tại Quy Nhơn
. Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 1/2015, doanh thu thuần NLG đạt gần 175 tỷ đồng, gấp 3. 7 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu phần lớn từ việc bàn giao căn hộ EHome (chiếm 80% doanh thu) thuộc dự án EHome 3, 4 và 5 lần lượt đạt 65, 27 và 49 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lợi gộp của NLG trong quý 1 đạt 33% (quý 1/2014 chỉ 22%) cùng sự tăng trưởng doanh thu mang lãi gộp tăng 48 tỷ đồng so cùng kỳ

Cùng với việc bàn giao các căn hộ thuộc sản phẩm EHome và hưởng lợi thương mại từ hợp nhất công ty con, Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) đã ghi nhận lãi ròng quý 1/2015 gần 35 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 21 tỷ đồng.
Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 1/2015, doanh thu thuần NLG đạt gần 175 tỷ đồng, gấp 3.7 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu phần lớn từ việc bàn giao căn hộ EHome (chiếm 80% doanh thu) thuộc dự án EHome 3, 4 và 5 lần lượt đạt 65, 27 và 49 tỷ đồng.
Ngoài ra, doanh thu bàn giao nền đóng góp 13% vào tổng doanh thu quý 1, đạt 23 tỷ đồng.
Tỷ suất sinh lợi gộp của NLG trong quý 1 đạt 33% (quý 1/2014 chỉ 22%) cùng sự tăng trưởng doanh thu mang lãi gộp tăng 48 tỷ đồng so cùng kỳ.
Bên cạnh đó, khoản bất lợi thương mại từ việc hợp nhất CTCP Đầu tư Nam Phan thành công ty con đã đóng góp 32 tỷ đồng lợi nhuận cho NLG trong quý 1.
Kết quả, NLG ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 34 tỷ đồng, vượt trội hoàn toàn so với con số lỗ trong cùng kỳ năm trước.