Tag: nước ngoài

Viettel sẽ thu hồi 80% vốn đầu tư ra nước ngoài trong năm 2015

. Tính đến nay, việc đầu tư từ thị trường nước ngoài đã mang về 278 triệu USD lợi nhuận. Trong tờ trình gửi lên Đại hội cổ đông mớ ...

Thanh tra việc thu phụ phí của hãng tàu nước ngoài

Hiện tại có khoảng 12 loại phụ phí các hãng tàu đang áp dụng thu như phí dịch vụ container THC, phí mất cân đối container (CIC), p ...
2 / 2 POSTS