Tag: phát triển kinh tế biển

Phát triển kinh tế biển Việt Nam cần phải chú ý tính bền vững

Theo Điều 43 tại Luật Biển Việt Nam năm 2012 có sáu nhóm ngành, lĩnh vực được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển gồm tìm kiếm, thă ...
1 / 1 POSTS