Tag: phil zadro

“Dị nhân” Phil Zadro: Chân dung ông vua mắc-ca thế giới

. Tâm lý chung của các chủ trang trại là muốn có tiền mặt ngay từ những thương lái này, thay vì phải chờ các kỳ thanh toán với các ...
1 / 1 POSTS