Hình 1: Phó thủ tướng yêu cầu sớm duyệt quy hoạch mắc-ca

Hình 1: Phó thủ tướng yêu cầu sớm duyệt quy hoạch mắc-ca