Tag: quản trị bệnh viện

Quản trị bệnh viện chưa gắn với hiệu quả kinh tế

. Mặt khác, dù các bác sĩ này được yêu cầu và đã trải qua một vài khóa đào tạo quản trị bệnh viện, kết quả quản lý có tốt lên nhưn ...
1 / 1 POSTS