Tag: quảng bá

Bộ trưởng quảng bá Sơn Đoòng ở Singapore

. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh quảng bá du lịch Việt Nam tại Singapore. Đồng thời, đã có gần 1. 500 d ...
1 / 1 POSTS