Hình 1: Quảng Nam khuyến cáo khả năng “trục lợi” vụ dưa hấu

Hình 1: Quảng Nam khuyến cáo khả năng “trục lợi” vụ dưa hấu