Tag: quy định

Ban hành quy định mới về quản lý, sử dụng đất đai

Về việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để ...

Nhiều tiếng nói phản đối dự thảo quy định nhập thiết bị cũ

Lương Thanh Quang, chỉ cần giữ lại tiêu chí về chất lượng thiết bị, ưu tiên các cơ sở định tính nhưng tỷ lệ phần trăm tương ứng cầ ...
2 / 2 POSTS