Tag: tài chính

Bộ Tài chính bác một loạt ưu đãi thuế cho Khu kinh tế Chu Lai

Trước đó, cơ quan xúc tiến đầu tư đề xuất các dự án sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu, 10 năm tiếp theo áp t ...
1 / 1 POSTS