Tag: tăng giá điện

Tăng giá điện để bù đắp thua lỗ cho EVN?

Đây là phản biện của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Đình Cung tại một báo cáo kinh tế vĩ ...
1 / 1 POSTS