Tag: tàu bắc - nam

Đường sắt Việt Nam lần đầu có tàu Bắc – Nam “5 sao”

Một toa ngồi mềm của tàu 5 sao SE3.Bảo Quyên Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa đưa và ...
1 / 1 POSTS