Tháng 7 phải hoàn thành đề án bán buôn điện cạnh tranh

Sữa “tung chiến thuật” tăng giá trước ngày phải đăng ký lại
Giá dầu có thể chìm sâu sau thỏa thuận hạt nhân Iran
Phát triển kinh tế biển Việt Nam cần phải chú ý tính bền vững
. Đối với các nhà máy điện chưa ký Hợp đồng BOT và PPA nghiên cứu giảm tỷ lệ sản lượng điện bao tiêu của PPA, các nhà máy điện BOT tự chào giá và bán phần sản lượng điện trên sản lượng bao tiêu lên thị trường điện. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn thiện đề án thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2015. Ngoài ra, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN xây dựng; tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, làm cơ sở cho việc triển khai đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm đưa thị trường vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện cơ chế bù chéo giữa các tổng công ty điện lực; cơ chế thanh toán, thuế, bảo lãnh thanh toán trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam

Phó thủ tướng giao EVN khẩn trương hoàn thành đề án đưa các nhà máy thủy
điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường điện lực cạnh tranh,
trình Bộ Công Thương trong tháng 6 này.
Nguyên Hà
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo về phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thành đề án đưa các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường điện, bổ sung vào thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Đồng thời tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế đưa các nhà máy điện đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT theo hướng huy động tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực trong hệ thống điện quốc gia.Đối với nhà máy đã ký Hợp đồng BOT và Hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA): tham gia thị trường điện cạnh tranh theo hình thức tự chào giá và bán phần sản lượng điện trên sản lượng bao tiêu lên thị trường điện giao ngay; hoặc tham gia thị trường điện thông qua đơn vị chào giá thay. Đối với các nhà máy điện chưa ký Hợp đồng BOT và PPA: nghiên cứu giảm tỷ lệ sản lượng điện bao tiêu của PPA, các nhà máy điện BOT tự chào giá và bán phần sản lượng điện trên sản lượng bao tiêu lên thị trường điện.Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn thiện đề án thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2015.Ngoài ra, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN xây dựng; tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, làm cơ sở cho việc triển khai đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm đưa thị trường vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ.Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện cơ chế bù chéo giữa các tổng công ty điện lực; cơ chế thanh toán, thuế, bảo lãnh thanh toán trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, giải quyết kiến nghị của Bộ Công Thương về việc miễn thuế nhà thầu cho gói thầu Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, sử dụng nguồn vốn tài trợ của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 này.Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thu xếp các nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cho công tác xây dựng và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng khung pháp lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực để phát triển thị trường bán buôn điện theo đúng lộ trình được duyệt. Phó thủ tướng giao EVN khẩn trương hoàn thành đề án đưa các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường điện lực cạnh tranh, trình Bộ Công Thương trong tháng 6 này.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành đề án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, trình Bộ Công Thương trong tháng 12/2015.Bên cạnh đó bố trí nguồn kinh phí và nhân lực để thực hiện các chương trình đào tạo cho các đơn vị trực thuộc, bảo đảm sẵn sàng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Giao thương với Trung Quốc: “Áo giáp đang rách”

Ông Mai Hữu Tín.
Nguyên Vũ
Trong giao dịch thương mại với Trung Quốc, áo giáp bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam đang rách, càng lúc càng rách nhiều, đại biểu – doanh nhân Mai Hữu Tín phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, sáng 8/6.Không đề cập từ tình hình biển Đông đến tai nạn giao thông như nhiều ý kiến khác, đại biểu Mai Hữu Tín chỉ chọn một vấn đề Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc để thể hiện góc nhìn riêng.2012 đến 2014 chưa từng xuất siêuDẫn khá nhiều số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc ngày càng tăng, đại biểu Tín nhìn nhận, việc mất cân đối rất lớn trong giao dịch thương mại với Trung Quốc là việc chúng ta đã nói nhiều, bàn nhiều, nhưng chưa có một giải pháp hữu hiệu thật sự.Nhưng vấn đề ông muốn đề cập lớn hơ là phát sinh từ chênh lệch về số liệu xuất nhập khẩu theo công bố của tổng cục thống kê 2 nước, mà theo ông Tín khái quát, các số liệu này luôn chênh lệch từ trước tới nay, theo khuynh hướng ngày càng bất lợi cho Việt Nam.Cụ thể hơn, đại biểu Tín phân tích, chỉ lấy riêng số liệu năm 2014 theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc thì Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam 19,9 tỷ USD, cao hơn trên 30% so với con số công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam.


Chuẩn bị thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh Song HàChính phủ chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và quy định cần thiết để vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh…Không để thị trường phát điện cạnh tranh tiếp tục “lỗi hẹn”Nguyên TrangBộ Công Thương vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho thị trường phát điện cạnh tranh từ tháng 7/2012…Thị trường điện cạnh tranh: “Tư nhân nhảy vào đâu dễ”Bảo AnhĐại diện Hiệp hội Điện lực Việt Nam nói về khả năng tham gia vào lĩnh vực điện của các doanh nghiệp tư nhân…

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 TỪ KHÓA
Bộ Công ThươngBộ Kế hoạch và Đầu tưHoàng Trung HảiThủy điệnBộ Tài chínhEVNThủ tướngviệt namChính phủĐầu tư