Tag: thành phố

Nhiều dự án “nghìn tỷ” ở Thành phố Hồ Chí Minh chậm tiến độ

Dự án giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành ...
2 / 2 POSTS