Tag: thu phí

“Chặt khúc” quốc lộ bán vé: Ma trận thu phí, doanh nghiệp kêu trời

. Trạm Bình Thung (20. 000 đồng/lượt), trạm Bình Thắng (15. 000 đồng/lượt); đắt đỏ hơn là trạm cầu Đồng Nai (60. 000 đồng/lượt) và ...
1 / 1 POSTS