Hình 1: Thủ tướng cho thông xe tạm thời cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Hình 1: Thủ tướng cho thông xe tạm thời cao tốc Hà Nội – Hải Phòng