Thủ tướng quyết định lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Căn hộ Q2 Thảo Điền tầm nhìn panorama giá hợp lý trái tim thành phố
Thị trường viễn thông Việt Nam bước vào giai đoạn bão hòa
Giá xăng tăng tiếp gần 2.000 đồng/lít
Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 81 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; các Điều 37 và 38 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Khoản 21 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Điều 11 Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền. Theo Quyết định, Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện chức năng quản…

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

“Giá dầu có thể giảm về mức 15 USD/thùng”

Giá dầu thế giới đã giảm nhanh và liên tục trong 6 tháng qua, “bốc hơi” hơn 50% – Ảnh: Reuters.
Diệp Vũ
Sự kết hợp giữa lượng dầu tồn kho tăng cao và đồng USD mạnh có thể đẩy giá dầu về mức 15 USD/thùng trong thời gian từ nay tới cuối năm – chuyên …


Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Theo Quyết định, Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đồng thời, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 81 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; các Điều 37 và 38 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Khoản 21 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Điều 11 Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền.
Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, gồm: Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc./.
vietnam+