Bảng Giá Đất Là Gì? Hướng Dẫn Tra Cứu Bảng Giá Đất Online | TVPL
Bảng Giá Đất Là Gì? Hướng Dẫn Tra Cứu Bảng Giá Đất Online | TVPL

Thuê đất của cá nhân để thực hiện dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp có được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất không?

Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là gì?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 57/2018/NĐ-CP định nghĩa về dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư như sau:

Giải thích từ ngữ

1. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn phường thuộc thị xã, quận và thành phố.

2. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn bao gồm những ngành, nghề được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (Phụ lục I) và những ngành, nghề khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

4. Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

5. Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại vùng nông thôn, không thuộc địa bàn đã quy định tại khoản 3 và 4 Điều này.

Theo quy định trên thì dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

Thuê đất của cá nhân để thực hiện dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp có được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất không? (Hình từ Internet)

Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được nhà nước miễn tiền thuê đất trong thời hạn bao nhiêu năm?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 57/2018/NĐ-CP quy định về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư như sau:

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

1. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và giá thuê đất, thuê mặt nước ổn định tối thiểu 05 năm.

2. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước.

3. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 07 năm tiếp theo.

4. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm tiếp theo.

5. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư) được Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh) kể cả đất được phép chuyển mục đích sang các loại đất quy định tại khoản này để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê đất.

6. Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm tiếp theo.

Như vậy, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì khi thuê đất thực hiện dự án sẽ được Nhà nước miễn tiền thuê đất mà không có giới hạn về thời gian.

Tải về mẫu đơn đề nghị giảm tiền thuê đất mới nhất 2023: Tại Đây

Thuê đất của cá nhân để thực hiện dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp có được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất không?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 57/2018/NĐ-CP quy định về việc hỗ trợ tập trung đất đai như sau:

Hỗ trợ tập trung đất đai

1. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thuê, thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động; giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3. Doanh nghiệp tập trung đất đai bằng các hình thức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được Nhà nước hỗ trợ bằng tổng các hỗ trợ theo quy định tại từng khoản nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp không thuê đất của Nhà nước để thực hiện dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư mà thuê đất của cá nhân thì Nhà nước sẽ chỉ hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.


Trần Thành Nhân

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tiền thuê đất có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Có thể sử dụng giấy phép lái xe để đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hay không?
  • Giảng viên dự thi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc có bắt buộc là giảng viên cơ hữu không?
  • Sáp nhập đối với trường tiểu học sẽ do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc theo quy định của pháp luật?
  • Tổ chức giải thi đấu ô tô thể thao địa hình thì đường đua cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn thế nào?
  • Cho người bệnh nhận thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone trong quá trình thăm khám và điều trị bao nhiêu lần trong một tháng?

Bạn đang xem bài viết: Thuê đất của cá nhân để thực hiện dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp có được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất không?. Thông tin được tạo bởi Sàn Bất Động Sản chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.