Category: Kinh tế

1 32 33 34331 / 331 POSTS

“Tây Nguyên thuộc số ít nơi trên thế giới trồng tốt mắc-ca”

“Thủ phủ mắc-ca”Hiện tại, theo quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, cây mắc-ca đã được đưa vào là một cây trồng mới ...
1 32 33 34331 / 331 POSTS