Tag: về nhà ở

Từ 1/7/2015, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở

Đứng trước tình hình trên, nhằm giải quyết các khó khăn bất cập và bình ổn thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng ...
1 / 1 POSTS