Việt Nam muốn tiến sát Thái Lan về môi trường kinh doanh

Doanh nghiệp đang tin hơn vào môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga tọa đàm về giải pháp kinh doanh
Hạ chuẩn kinh doanh: Lo gas giả lộng hành
Trước đó, Nghị quyết 19 ban hành đầu năm 2014 đặt mục tiêu đến cuối năm nay chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt và vượt mức trung bình các nước ASEAN-6 (gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Brunei). Tuy nhiên, sau một năm thực hiện, Chính phủ đánh giá cần gia tăng nhiệm vụ hơn nữa cho các Bộ, ngành, địa phương, bởi hơn một nửa giải pháp vẫn chưa được các cơ quan triển khai theo yêu cầu, Việt Nam vẫn bị đánh giá có năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh thấp trong khu vực. Sang năm 2016, Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 60 nước trên thế giới về khởi sự kinh doanh, top 50 về bảo vệ nhà đầu tư, top 20 về chỉ số tiếp cận tín dụng. Theo đó, đến cuối năm nay,…

Trước đó, Nghị quyết 19 ban hành đầu năm 2014 đặt mục tiêu đến cuối năm nay chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt và vượt mức trung bình các nước ASEAN-6 (gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Brunei). Tuy nhiên, sau một năm thực hiện, Chính phủ đánh giá cần gia tăng nhiệm vụ hơn nữa cho các Bộ, ngành, địa phương, bởi hơn một nửa giải pháp vẫn chưa được các cơ quan triển khai theo yêu cầu, Việt Nam vẫn bị đánh giá có năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh thấp trong khu vực.
Chẳng hạn, đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới về năng lực cạnh tranh cho thấy Việt Nam xếp thứ 68, sau các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Môi trường kinh doanh cũng được Ngân hàng Thế giới xếp ở vị trí 78 trên 189 quốc gia và vùng lãnh thổ, kém Thái Lan 52 bậc.
Chỉ tiêu
Hiện tại
2015
2016
Nộp thuế (giờ)
247
121,5
168
Nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc (giờ)
235
49,5
Tiếp cận điện (ngày)
70

Đưa mắc-ca vào Tây Nguyên: Họ đã nói…

Cây mắc-ca ghép sau khi trồng 3 đến 4 năm đã cho quả, sau 5 đến 6 năm có năng suất đáng kể và được tính là năm bắt đầu đi vào sản xuất.
An Thơ
Chính thức có mặt tại Việt Nam khoảng 10 năm nay, cây mắc-ca đang cho thấy những ưu thế rõ rệt so với một…


36
35
Thông quan hàng xuất khẩu (ngày)
21
13
10
Thông quan hàng nhập khẩu (ngày)
21
14
12
Phá sản doanh nghiệp (tháng)
60
30
24
Tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2015, Chính phủ cũng đã tập trung bàn luận về các giải pháp để cải thiện xếp hạng. Theo đó, đến cuối năm nay, một số chỉ tiêu phải giảm một nửa thời gian thực hiện so với hiện nay như nộp thuế, tiếp cận điện, làm thủ tục phá sản… Sang năm 2016, Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 60 nước trên thế giới về khởi sự kinh doanh, top 50 về bảo vệ nhà đầu tư, top 20 về chỉ số tiếp cận tín dụng.
Nhằm hoàn thành mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phải tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thi trường, đảm bảo cạnh tranh minh bạch, bình đẳng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tái cơ cấu nền kinh tế…