Tag: với xăng

Từ 1/5, tăng gấp ba thuế bảo vệ môi trường với xăng

Và khi tăng thuế bảo vệ môi trường ở mức trên đây, thì thuế nhập khẩu sẽ giảm từ 35% xuống còn 20%. Theo tính toán tại tờ trình củ ...
1 / 1 POSTS