VTC14_Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất
VTC14_Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất

Xác định giá đền bù đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất?

Tôi có những câu hỏi sau:

1. Khung giá đền bù cho đất ở (đất phi nông nghiệp) sẽ được tính để áp giá theo năm nào ? theo quy định nào? Tôi có thể tìm quy định nào ở đâu?

2. File kèm theo là thông số về bảng áp giá đền bù và sổ quyền sử dụng đất của nhà tôi, những đơn giá như vậy có đúng không?

Cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn giải đáp pháp luật Đất đai qua điện thoại

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật đất đai năm 2003 thì: “Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 Điều 43 của Luật này.”

Như vậy, phần đất phi nông nghiệp của gia đình bạn khi nhà nước thu hồi sẽ được đền bù.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Của Chính Phủ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì: “Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi ; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì diện tích đất bị thu hồi của gia đình bạn được bồi thường bằng tiền tương đương với Giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 1/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thì: Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Như vậy, giá đất để tính bồi thường trong trường hợp của gia đình bạn sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi ban hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2013. Bạn có thể tìm thấy đơn giá đền bù tại Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 (quyết định này có hiệu lực từ 1/1/2013).

Bạn có thể đối chiếu bảng áp giá đền bù mà bạn đã gửi cho chúng tôi với quy định tại Quyết định của UBND tỉnh. Nếu thấy mức giá đền bù không thỏa đáng, bạn có quyền khiếu nại tới Ủy ban nhân dân huyện để yêu cầu giải quyết.

Chúc bạn sức khỏe và giải quyết được vấn đề!

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Xác định giá đền bù đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn bồi thường đất đai trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia

Bạn đang xem bài viết: Xác định giá đền bù đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất?. Thông tin được tạo bởi Sàn Bất Động Sản chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.